Eventlist

Er zitten momenteel geen producten in jouw eventlist

Lookbook

Beoordelingen

Alle beoordelingen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Tom-Du B.V., hierna aangeduid als “Tom-Du”,”ons” of “wij”, via de Tom-Du website en via de shopadvisors.

Door gebruik te maken van tom-du.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Nederland of België kunnen een bestelling plaatsen.
Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op tom-du.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op tom-du.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN

De prijzen die zijn vermeld op tom-du.nl zijn inclusief de wettelijke BTW en (indien op een event besteld) verzendkosten. Als het BTW-tarief dat geldt op de besteldatum wordt gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst, wordt deze wijziging doorberekend in de prijs van de artikelen zonder dat je hiervan nadere kennisgeving ontvangt.

De verzendkosten voor online bestellingen zijn een vast bedrag, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze online verzendkosten bedragen € 3,95 in Nederland en België. Wanneer je een bestelling plaatst hoger dan €75,- dan zullen de verzendkosten komen te vervallen. Als we je bestelling niet volledig kunnen leveren en de bestelling in meerdere verzendingen moeten leveren, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen. Bestellingen op events gaan via de gastvrouw en shopadvisor. Naleveringen gaan rechtstreeks naar de klant. Alle verzendkosten hiervoor zijn gratis.

BESTELLING EN CONTRACTAFSLUITING

Je kunt bestellen via de shopadvisor en tom-du.nl. Ga voor meer informatie naar onze klantenservicepagina’s. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een online bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Tom-Du contact met je opnemen om dit te regelen.

LEVERING

Tom-Du gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestelling af te leveren op een woonadres in Nederland of België. De eerste levering van de bestelling bij een event wordt altijd bezorgd bij de gastvrouw. Naleveringen zenden we rechtstreeks naar de klant.

Tom-Du streeft ernaar om de Tom-Du online bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 2 tot 3 werkdagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kun je de bestelling annuleren. Klik hier ons volledige Verzendings- en leveringsbeleid.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Tom-Du Klantenservice via 0294-239800 of via e-mailadres info@tomdu.nl.

Voor pakketten die na meerdere pogingen niet afgeleverd kunnen worden, behoudt Tom-Du zich het recht voor om € 3,95 aan door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.

HERROEPEN VAN BESTELLING

Het is mogelijk om een bestelling van Tom-Du online producten te annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling online hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Tom-Du garandeert dat je voor alle geretourneerde artikelen je geld terugkrijgt, op voorwaarde dat de artikelen in goede conditie worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen zijn en dat alle labels of etiketten nog aan/op het artikel zitten. Gemaakte verzendkosten worden niet terug betaald.

We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, de terugzending van de artikelen verwerken in je account), uiterlijk 30 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel je Tom-Du hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in “Retourneren en ruilen.” Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Tom-Du volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

We gaan heel serieus met onze klachten om. Heb je een klacht en wil je het artikel daarom retourneren; neem dan contact op met ons door het telefoonnummer 0294-239800 (maandag t/m vrijdag 09.00- 12.00 uur), of stuur een mail naar ruil@tomdu.nl.

RETOURZENDINGEN

Tom-Du garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap in Nederland en België. Kijk voor meer informatie over het terug sturen van een pakket op www.tnt.nl (NL).

BETAALWIJZEN

Je kunt je artikelen op meerdere wijzen betalen. Via de shopadvisors zijn er diverse betaalmogelijkheden. Per shopadvisors verschilt dit. De shopadvisors zal voor het event hierover meer uitleg geven. Online bestelling gaan veilig via IDeal, Minitix en Bancontact/Mistercash.

Wij wijzen erop dat wij geen gastvrouwen korting als betaling kunnen accepteren via tom-du.nl.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Deze Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Tom-Du als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

Tom-Du is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden. Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op een thuisparty of Tom-Du.nl is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling.

GARANTIE

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Tom-Du de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen.

Wat vinden mensen van Tom-Du?

© 2023 tom-du.nl   |   Ontwikkeld door Wefabric